top of page

WORKSHOPS & TRAININGEN

3 uur

Maximaal 12 personen

€ 1200,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur en rapportage. 1 uur begeleiding 
van de klachten coördinator na afloop training

21% BTW en reiskosten

Strategieontwikkeling voor dierenartspraktijken

Het maken van een businessplan voor nieuwe diensten of producten

Docent: Joop Loomans

Duur: Twee dagdelen van 4 uur

In deze workshop behandelen we hoe je een businessplan op kunt stellen bij de introductie van een nieuwe dienst, een nieuw product, nieuwe apparatuur, nieuwe begeleidingssoftware of een goed idee in dierenartsenpraktijk.

Strategieontwikkeling voor dierenartspraktijken

Teamtraining om doelen en strategie voor de praktijk te formuleren

Docenten: Bob van der Heijden en Joop Loomans

Duur: Twee dagdelen van 4 uur met het gehele team. Daarna uitwerken en bespreken met eigenaren.

Deelnemers: het praktijkteam (eigenaren en medewerkers).

Teamtraining Klachtenprocedure voor de dierenartsenpraktijk

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Exclusief:

3 uur

Maximaal 12 personen

€ 1200,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur en rapportage. 1 uur begeleiding 
van de klachten coördinator na afloop training

21% BTW en reiskosten

Workshop Conflicthantering

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Exclusief:

Teamtraining Conflicthantering  

3 uur

Maximaal 12 personen

€ 1200,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur 

21% BTW en reiskosten

Inrichten Klachtenprocedure

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Exclusief:

Inrichten klachtenprocedure  

In overleg

Maximaal 12 personen

Afhankelijk van trainingsplan

21% BTW en reiskosten

Workshop 'De toekomst van de                    praktijk'

Wat:

Deelnemers:

Duur:

Prijs:

Exclusief:

Teamtraining: De toekomst en innovatie

Maximaal 12 personen

4 uur

€ 1200,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur, 21% BTW en reiskosten

Workshop  Kernkwaliteiten

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Exclusief:

Verhogen zelfbewustzijn praktijkmedewerkers

0,5 Dag

Maximaal 32 personen

€ 2000,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur, 21% BTW en reiskosten

Workshop Teamdiversiteit

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Exclusief:

Hoe optimaal te werken met verschillende persoonlijkheden binnen het team

0,5 Dag

Maximaal 20 personen

€ 2000,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur, 21% BTW en reiskosten

Workshop Hoogproductieve                         teams

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Hoe creëer en leid je een hoogproductief team

1 Dag

Maximaal 16 personen

€ 3000,- per training

Sterkte-zwakte analyse praktijkteam

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

Sterkte-zwakte analyse, actieplan ter verbetering 

0,5

Deze module is een uitbreiding op de basisworkshop “Hoogproductieve teams”

Maximaal 12 personen

€ 2000,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur, 21% BTW en reiskosten

Workshop “Coaching”

Wat:

Duur:

Deelnemers:

Prijs:

TIPS2 Model 

1,5

Maximaal 9 personen

€ 5000,- per training

Trainingsmaterialen, gebruik AV-apparatuur,

21% BTW en reiskosten

Strategieontwikkeling voor dierenartspraktijken

Knight-chess aangepast BLAUW.jpg

Regeren is vooruitzien. Toch was het wel even slikken voor de regeringsleiders toen er een onbekend virus alle bestaande plannen doorkruiste. “We moeten met 50% van de kennis 100% van de problemen oplossen” sprak Mark Rutte aan het begin van de Covid-19 crisis. Hoe bepaal jij een (nieuwe) strategie voor je praktijk als er in je omgeving, klantenkring, wereldeconomie, voedselketens, aanwas van nieuwe dierenartsen, eigendomsverhoudingen in veterinaire praktijken zoveel zaken zijn die continue veranderen? Kun je nog ergens uniek in zijn, nieuwe doelen stellen en diensten ontwikkelen of aanbieden en zijn er nog andere manieren om je staande te houden in deze turbulente tijden?

Het goede nieuws is: het is eerder gedaan in hele ander sectoren en er zijn ervaringen en bruikbare modellen beschikbaar. Het slechte nieuws is: je moet er wel hard aan werken.

Deze twee dagdelen staan in het teken van de schuivende panelen in het veterinaire landschap. Wat komt er op ons af en hoe kunnen wij daarop anticiperen. In het eerste dagdeel zullen we bestaande modellen als onder andere Porter’s Five Forces en de Business Model Canvas introduceren en uitleggen.  In het tweede dagdeel gaan we gezamenlijk onderzoeken waar de mogelijkheden liggen voor dierenartsenpraktijken als startpunt voor een nieuwe strategie.

Neem voor meer informatie contact met ons op 

Teamtraining om doelen en strategie voor de praktijk te formuleren

Docenten: Bob van der Heijden en Joop Loomans

Duur: Twee dagdelen van 4 uur met het gehele team. Daarna uitwerken en bespreken met eigenaren.

Deelnemers: het praktijkteam (eigenaren en medewerkers).

Deze dag gaan we onder leiding van twee docenten met het gehele praktijkteam gestructureerd brainstormen over de toekomst van de praktijk.

De onderzoeksvragen zijn:                     

 •  Wie willen we zijn als praktijk in de toekomst, wat is belangrijk voor ons als praktijk?

 •  Hoe willen we werken binnen de praktijk, hoe praten klanten over ons?

 •  Wat is belangrijk voor mij als medewerker, waar wil ik mee bezig zijn?

Belangrijk is dat op deze dag alles gezegd mag worden en elke steen verplaatst. Dit is het moment om te denken in mogelijkheden en om mensen te laten vertellen wat zij zouden doen als zij het voor het zeggen zouden hebben. Even alle beperkingen weg, de kennis is in de zaal en de structuur en de groepsdynamiek doen de rest.

Aan het einde van deze dag hebben jullie gezamenlijk de nieuwe contouren geschetst voor de praktijk die we later met de eigenaren uit gaan werken tot een reëel nieuw businessplan voor de praktijk.

 

Het maken van een businessplan voor nieuwe diensten of producten

Docent: Joop Loomans

Duur: Twee dagdelen van 4 uur

Het inzetten van een goed idee, een nieuwe dienst, een nieuw product, nieuwe apparatuur, nieuwe begeleidingssoftware in dierenartsenpraktijken gebeurt vaak zonder een onderliggend businessplan. Voor een deel komt dit uit het enthousiasme voor het nieuwe en de wil om het uit te proberen bij bijvoorbeeld enkele goed klanten. Zo worden nieuwe producten vaak ook door de industrie geïntroduceerd. Maar hoe kom je van deze initiële testfase naar een succesvol businessplan en had dat er eigenlijk niet al in grote lijnen moeten zijn voordat je met testen begon?

In deze workshop gaan we behandelen hoe je een dergelijk plan op kunt stellen, wat goede uitgangspunten zijn, we gebruiken bestaande modellen en voorbeelden en gaan zelf aan de gang met voorbeelden uit de praktijken van de deelnemers. Ook zullen we de deelnemers gebruik laten maken van door Oculus Insights ontwikkelde spreadsheet, die je hierbij goed kan helpen en aantallen, vaste en variabele kosten en prijzen tegen elkaar uit kan zetten. Wanneer verdien je de investering terug en wat moet je daarvoor allemaal doe? Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de marketing van deze nieuwe diensten of producten.

Er is de mogelijkheid om met de docent een vervolgafspraak te maken op de praktijk om op praktijkniveau ondersteuning te geven bij het maken van een businessplan voor bestaande of nieuwe diensten.

strategieontwikkeling

Teamtraining Klachtenprocedure voor de dierenartsenpraktijk

 • Het doel van deze teamtraining is de deelnemer te voorzien van inzichten en tools die bijdragen aan het ontwikkelen van een klachtenprocedure voor de eigen organisatie.

 • Aan de hand van opdrachten wordt de bestaande klachtenprocedure bekeken vanuit het perspectief van de praktijk en vanuit het perspectief van de klant.

 • Aan het einde van de teamtraining heeft de deelnemer een opzet voor een vernieuwde klachtenprocedure passend bij de praktijk en een actieplan voor verdere uitwerking en implementering van deze procedure.

Neem voor meer informatie contact met ons op 

teamtr klachtenprocedure

Workshop Conflicthantering

PROGRAMMA

Introductie

Definitie conflict 

Stoelendans

Doel training

 

Begrijpen verschillende stijlen 

Voorkeuren

Groepsscore oefening 

Theorie conflictstijlen

Praktijkoefening

Afsluiting

Verschillende conflictstijlen

Wat is een conflict, wat zijn typische conflicten in de werksfeer  

Opdracht 

Word meer bewust van je eigen conflictstijl en de effectiviteit in verschillende situaties. Herken en begrijp de conflictstijl van anderen. Zet de beste stijl in in specifieke situaties. Oefen de verschillende stijlen.

Bereidwilligheid en assertiviteit  

Gewoonte versus bewuste keuze  

Combineren met systeemopstelling

Uitleg van de verschillende conflictstijlen

Oefening gericht op samenwerking in de praktijk. Welke stijl past op welk moment. Hoe ga je daarmee om.

Samenvatten en afsluiten.

Neem voor meer informatie contact met ons op 

conflicthantering

Workshop Kernkwaliteiten

Als voorwerk verzamelen de deelnemers 360 graden feedback over zichzelf. De deelnemers stellen aan tien mensen de volgende vragen:

 

 • Waar moet ik mee doorgaan?

 • Waar moet ik mee stoppen?

 • Waar moet ik mee beginnen?

 • Heb je nog andere tips voor mijn ontwikkeling?

 

Deze feedback wordt anoniem verwerkt door de trainer en op de trainingsdag teruggegeven. Het model van Daniel Ofman wordt ingezet om de feedback op de juiste manier te analyseren. Hieruit worden de kwaliteiten, de valkuilen en de uitdagingen van de deelnemers duidelijk. 

De training eindigt met het formuleren van een duidelijk actieplan ter ontwikkeling van de deelnemer. 

Neem voor meer informatie contact met ons op 

kernkwaliteiten

Workshop “De toekomst van de praktijk”

Onderzoek van trends op 3 tijdlijnen

We kijken naar een tijdlijn van nu tot 10 jaar

Onderzoek verschillende scenario’s, kijk naar wat er in de wereld rondom de dierenkliniek verandert.  

 

Maatschappij en economie

 • welke verschuivingen in maatschappelijke context ?

 • welke economische ontwikkelingen?

 • Welke algemene maatschappelijke trends?

 • Welke ontwikkeling in beschikbaarheid grondstoffen en energie?

 • Welke relevante Europese trends

 

Technologische ontwikkelingen

 • Digitalisering

 • Robotisering

 • Nieuwe materialen

 • Nieuwe technieken

 • Big data

 • Het internet der dingen

 

Ontwikkeling in de markt: klanten en concurrenten

 • Welke verschuivingen zien we in de markt?

 • Welke nieuwe aanbieders zijn er?

 • Welke aanbieders verdwijnen en waarom?

 • Welke verschuiving zien we in de klantvraag?

 • Welke nieuwe klanten / klantgroepen zien we?

 • Welke klanten / klantgroepen gaan mogelijk verdwijnen?

De consequenties hiervan

 • Welke relaties zien we tussen de verschillende trends?

 • Hoe kunnen we nu en in de toekomst een bijdrage blijven leveren aan een betere wereld?

 • Wat betekenen die voor ons, nu en op langere termijn?

 • Welke consequenties heeft dit voor onze visie en missie?

 • Waar liggen kansen?

 • Wat zijn bedreigingen?

Neem voor meer informatie contact met ons op 

De toekomst van de praktijk

Inrichten Klachtenprocedure

Als dierenarts ontvangt of bezoekt u dagelijks meerdere klanten die van uw diensten gebruik maken. Vol vertrouwen leggen zij de zorg van hun dier bij u neer.
Als alles goed gaat neemt u aan het einde afscheid van een tevreden klant die graag weer terugkomt. Een enkele keer lukt dat ondanks alle inspanningen niet.
 De klant is ontevreden!

Wat is een klacht?

“Een uiting van onvrede waarmee wordt aangegeven dat iets niet aan de gestelde verwachting heeft voldaan”

Twee processen hebben zich bij de klant voltrokken;

 • Er is een verwachting gewekt op basis waarvan de klant heeft besloten van uw diensten gebruik te maken.

 • Er is niet aan de verwachting voldaan wat heeft geleid tot een gevoel van onvrede.


 

Wat doet de klant met zijn ervaring?

Wie krijgt er als eerste te horen dat er iets fout is gegaan? Meestal niet de dierenarts! Het uiten van onvrede gebeurt als eerste bij directe bekenden zoals familie en collega’s. Maar weinig mensen dienen een klacht in bij de direct betrokken dierenarts. Te ingewikkeld, te veel werk en het idee dat het probleem waarschijnlijk toch niet wordt opgelost. Bovendien wordt de klant door een klacht in te dienen weer geconfronteerd met zijn negatieve ervaring en dat voelt niet prettig. Slechts een klein aantal deelt zijn of haar ervaring met de dierenarts. Het overgrote deel vertrekt, indien mogelijk, naar de concurrentie. De kans is dus groot dat een ontevreden klant geen klant blijft. Omdat het vertrek van de klant meestal pas in later stadium wordt opgemerkt blijft actie om de klant te behouden in veel gevallen achterwege.

Resultaat: verlies van een klant en geen informatie om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

 

Hoe kan Oculus je helpen?

Wij helpen de dierenarts op het gebied van klachten en probleem-communicatie. 

Fouten maken is menselijk, net doen alsof je ze niet maakt is ongeloofwaardig en laten zien dat je problemen oplost verhoogt de klantloyaliteit. Oculus helpt je met:

 • het inrichten van je eigen klachtenprocedure

 • het trainen van je personeel hoe om te gaan met klachten

 • voorbeeld teksten voor op je website

 

Neem voor meer informatie contact met ons op 

inrichten klachtenprocedure

Workshop Teamdiversiteit

Belbin Teamrollen

 

Karaktereigenschappen van teamleden bepalen vaak het succes of het falen van een team. In deze de training komen de persoonlijke profielen van de deelnemers aan bod. 

Tijdens de training gaan we het gesprek aan om tot de kwaliteiten en uitdagingen te komen van de individuen en wat voor een consequenties dit kan hebben voor de samenwerking in teamverband.

 

Training flow:

 

 1. uitleg van de theorie van teamdiversiteit van professor Belbin

 2. teamrol test

 3. teambalans: zijn alle teamrollen vertegenwoordigd

 4. sterktes en zwaktes van het team

 5. praktische oefening om de werking van de teamrollen inzichtelijk te maken

 

Training resultaat

 

Deze training leidt allereerst tot herkennen van de verschillen in karakter binnen het team. Vervolgens tot begrijpen en respecteren van de verschillen en uiteindelijk zal het helpen bij het optimaliseren van de teamprestaties door elkaars sterktes optimaal te kunnen combineren.  

Neem voor meer informatie contact met ons op 

teamdiversiteit

Workshop Hoogproductieve teams

Hoogproductieve Teams:

Theoretische uitleg van wat we verstaan onder een hoogproductief team en uitleg over het proces waar teams doorheengaan alvorens tot het productieve stadium te geraken. Na een korte analyse van het stadium waar het eigen team nu in verkeert, gaan we over tot een diepere analyse van de sterktes en zwaktes van het team. Aan het eind van deze module wordt een Sterkte-zwakte analyse van het eigen team uitgevoerd en worden actiepunten geformuleerd. 

 

Training Flow: 

 1. Wat maakt een team hoogproductief?

 2. Teamontwikkelingsstadia: orientatie, ontevredenheid, integratie en productie. 

 3. Teamleiderschap

 4. Teameffectiviteitsoefening

Trainingsresultaat: 

De training geeft de basistheorie belangrijk om te begrijpen wat een  hoogproductief team inhoudt, door welke fasen een team gaat voordat het productief is en welke consequenties er zijn voor het leiderschap binnen het team tijdens deze verschillende fasen. De deelnemers kijken in detail naar het functioneren van het eigen team, analyseren sterktes en zwaktes, komen met specifieke actieplannen om het toekomstige teamwerk te verbeteren. 

Neem voor meer informatie contact met ons op 

hoogpproductieve teams

Sterkte-zwakte analyse praktijkteam

Aan de hand van een 35 vragen vragenlijst wordt het praktijkteam geanalyseerd op gebied van het hebben van een duidelijke visie en doel, het niveau van empowerment, erkenning en waardering, flexibiliteit, productiviteit, onderlinge relaties en communicatie en de atmosfeer binnen het team. Eerst worden deze vragen in korte tijd individueel beantwoord, vervolgens worden alle resultaten bij gebundeld en besproken. 

In deze sessie van een halve dag komen de sterktes en zwaktes van het praktijkteam duidelijk naar voren en wordt een concreet actieplan ter verbetering neergelegd. 

Neem voor meer informatie contact met ons op 

sterkte zwakte

Workshop “Coaching”

In deze zeer praktische training van 1,5 dag komen de basisprincipes van goed coachen aan de orde. Hoe kan je als praktijkmanager goed functioneren bij het helpen en ontwikkelen van je mensen? Coachen heeft niet alleen te maken met sociale vaardigheden, maar begint bij de juiste mentale instelling en de wil om mensen naar een hoger plan te helpen. 

De training werkt met scenario’s en rollenspellen. Het TIPS2 Model  (topic, impact, plan, support, sustain) wordt gebruikt om deelnemers een structuur te geven van waaruit ze kunnen coachen. Hierbij is het belangrijk dat in elk coachingsgesprek duidelijk is wat het onderwerp is (Topic), dat er bewustwording plaatsvindt dat er iets moet veranderen (Impact), dat er een goed plan op tafel komt (Plan), dat een goede coach altijd bereikbaar is voor ondersteuning (Support) en dat een goede coach niet opgeeft en doorgaat tot resultaat geboekt wordt (Sustain).

Neem voor meer informatie contact met ons op 

coaching
bottom of page