top of page

GAMIFICATION

Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een ploeg slecht speelt;

er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen”  -Johan Cruijff

Maar....  het spel zelf kan ook inzichten bieden.

‘GAMIFICATION’ is het doelgericht inzetten van spel in de dagelijkse praktijk. Spel-elementen dragen bij aan het opdoen van kennis en het verkrijgen van nieuwe inzichten.

GAMIFICATION omvat online en offline-activiteiten waaraan spel-elementen zijn toegevoegd om gedragsveranderingen te stimuleren.

Gedragsveranderingen zijn essentieel bij uitdagingen als

 • verandermanagement

 • teamontwikkeling en -ondersteuning

 • het verwelkomen en inwerken van nieuwe teamleden (onboarding)

Oculus Insights maakt gebruik van gamification bij o.a.

LeadOut Leadership Game, een business simulatie waar aspecten van goed teamwerk en goed leiderschap aan de orde komen, en 

Leadership challenge, een training om leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.

Neem voor meer informatie contact met ons op 

gamification world.jpg

De GAMIFICATION-trajecten van Oculus draaien om het verbeteren van prestaties van het hele team en het realiseren van concrete gedragsveranderingen op de werkvloer. Daartoe moet men beschikken over de juiste kennis, goede feedback, reflectie op eigen handelen en oefening van het gedrag.

Onderwerpen die hierbij aanbod kunnen komen zijn;

 • Communicatietechnieken

 • Werken met waarden

 • Omgaan met lastige situaties

 • Kernkwaliteiten

 • Feedback geven en ontvangen

 • Teamverantwoordelijkheid

 • Duidelijke afspraken maken

Aan de hand van diverse spelmechanismen doen spelers of deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden op om werk gerelateerde taken te volbrengen. Het spel is uitdagend, resultaat is direct zichtbaar en samenwerking met collega’s is noodzakelijk voor het beste resultaat..

Onze games bevatten verschillende spelelementen die kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.

De belangrijkste elementen zijn

 • Spelomgeving: verschillende thema's  ​zijn mogelijk

 • Avatar: iIedere deelnemer speelt met zijn eigen avatar

 • Opdrachten​

 • Quizes en 'battles'​

 • Beloning

bottom of page